Category

Hoa Kỳ

Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa
Du lịch, Hoa Kỳ

Khám phá Yosemite phần 1: Hiking Mist Trail trong mưa

Yosemite là một công viên quốc gia nổi tiếng ở Mỹ nói chung và California nói riêng. Bạn nào dùng hệ điều hành Mac thì có thể cũng đã biết đến một số cảnh đẹp công viên này qua màn…

Continue reading